Внутрішньоліцейний контроль

Організація внутріліцейного контролю в ЗП(ПТ)О «Гніванський професійний ліцей» розпочинається із розробки річного та перспективного планування, прогнозування результативності освітнього процесу.
Наступним етапом є реалізація планів у практичній діяльності адміністрації та педагогічного колективу.
Особливе місце займає внутріліцейний контроль, який здійснюється за наступними напрямками:● освітній процес;● навчально-матеріальна база;● педагогічні кадри.
Всі ці напрямки внутріліцейного контролю реалізуються протягом навчального року. Контроль за проведенням уроків викладачами здійснюється заступником директора наступним чином:● спочатку проходить підготовка до відвідування уроку;● відвідування уроку;● самоаналіз уроку викладачем;● аналіз уроку адміністрацією;● оформлення і реалізація результатів контролю;● перевірка виконання пропозицій або рішень по підсумках контролю.
Значне місце займає контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів, що проходить у кілька етапів. Відповідно до річного плану роботи обираються об’єкти контролю, формулюється його мета, визначається методика перевірки та збирається інформація про стан навчально-виховної роботи на контрольованому об’єкті.
Оптимізувати такий контроль нам допомагає використання таблиць, пам’яток, діаграм. Зібрані дані сприяють здійсненню глибокого, об’єктивного аналізу. Результати перевірок висвітлюються в аналітичних довідках та наказах. Для результативної організації контролю застосовуються нижчевказані таблиці.

Графік внутріліцейного контролю викладання загальноосвітніх предметівна 2023 - 2024 н. р.

Графік внутріліцейного контролю викладання загальноосвітніх предметів І семестр  2020-2021 н. р.

Умовні позначки

1. Науково-методична спрямованість уроку;
2. Ефективність методів і прийомів, які використовує викладач в процесі навчання;
3. Розвиток творчої активності здобувачів освіти на уроці;
4. Забезпечення диференційованості навчання;
5. Професійна спрямованість загальноосвітніх предметів;
6. Організація і різноманітність системи узагальнення знань ліцеїстів;
7. Виховна значущість уроку;
8. Методика організації опитування та виконання домашнього завдання, його обсяг та творчий характер;
9. Раціональне використання нестандартних прийомів роботи;
10. Розробка та використання викладачем дидактичних матеріалів;
11. Форми контролю за рівнем знань здобувачів освіти;
12. Стан навчально-плануючої документації.

Форми і методи контролю:

● відвідування і аналіз уроків;● аналіз виконання навчальних планів і програм;● співбесіда з викладачами;● вивчення рівня навчальних досягнень шляхом проведення контрольних робіт;● вибіркова перевірка зошитів і конспектів здобувачів освіти;● перевірка і аналіз планів уроків;● аналіз плануючої документації;● перевірка журналів теоретичного і виробничого навчання.

Тематичний контроль за організацією освітнього процесу загальноосвітнього спрямування

Тематичний контроль за організацією освітнього процесу загальноосвітнього спрямування 2020 -2021 н. р.

Перспективний план контролю за станом викладання загальноосвітніх предметів

Перспективний план контролю за станом викладання загальноосвітніх предметів

Умовні позначки:

П - педрада; І - інструктивна нарада; Р - нарада при директорі; Н – наказ.