Illustration

ЗП(ПТ)О «Гніванський професійний ліцей» — це навчальний заклад II рівня акредитації загальнодержавної форми власності, який працює за власним статутом, зареєстрованим у Вінницькому обласному статистичному управлінні, ідентифікаційний код закладу — 03065939, розташований за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 2В своїй діяльності Гніванський професійний ліцей керується основними документами про освіту: Законом України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Положенням про професійно – технічний навчальний заклад», Статутом професійного ліцею та іншими нормативними документами. Навчально – виробничий процес та діловодство в професійному ліцеї ведеться українською мовою. Згідно Витягу з рішення Акредитаційної комісії, додаток №2 від 17 листопада 2015 року Протокол №119, а також Наказу Міністерства освіти й науки України №238-л від 19 червня 2023 року професійному ліцею дозволено надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки робітничих професій із нижчезазначених професій з ліцензованими обсягами підготовки:

Illustration

Наявна навчально – матеріальна база дає можливість в повній мірі виконувати освітні плани та програми. Матеріально – технічна база професійного ліцею відповідає вимогам стандартів і навчальних планів. Для підготовки робітників з кожної професії є навчальні кабінети, лабораторії, майстерні. В професійному ліцеї створено умови для успішного навчання, проживання та відпочинку учнів. При повній успішності учні отримують стипендію в розмірі 1250 грн., а при відмінному навчанні розмір стипендії збільшується на 25%. Учні ліцею забезпечуються проживанням в гуртожитку та триразовим харчуванням в їдальні. Більш, як з 40 підприємствами і господарствами Вінницької області укладені угоди на підготовку кваліфікованих робітників. Основні з них: ВАТ «Поділля» м. Вінниця, ВАТ «Гніванський кар’єр», ПрАТ «Гніванський ЗСЗБ», МП «Мрія» м. Гнівань, ПрАТ «Маяк» м. Вінниця, ТОВ «Краснянське СП Агромаш», ТОВ «Гніванська ковбасна фабрика», ТОВ «Краснянське спеціалізоване підприємство», ТОВ «Рітон», ТОВ «Валентокс» м. Київ. ФОП «Шевчук О. О.»Педагогічний колектив постійно спрямовує свій творчий потенціал на вдосконалення форм і методів підготовки фахівців, враховуючи необхідність швидкого адаптування до сучасних соціальних умов, ринкових відносин, поєднує традиційні та нові технології навчання майбутніх спеціалістів.