Моніторинг якості знань

Згідно річного плану роботи ліцею, тематичного контролю з організації освітнього процесу двічі на рік проводиться моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з метою забезпечення такої якості результатів навчання кожної особистості, яка відповідала б її потребам і можливостям та сприяла б їх розширенню.
Моніторингові дослідження передбачають постійне спостереження за освітнім процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним результатам, визначення передумов для прийняття управлінських рішень і запровадження необхідних змін в практичній діяльності, спрямованих на підвищення якості знань.

Моніторинг навчальних досягнень  здобувачів освіти  за І семестр 2020-2021 навчального року
Результативність освітнього процесу серед здобувачів освіти І курсу  за І семестр 2020-2021 навчального року
Результативність освітнього процесу серед здобувачів освіти ІІ курсу  за І семестр 2020-2021 навчального року
Результативність освітнього процесу серед здобувачів освіти ІІІ курсу  за І семестр 2020-2021 навчального року

Система оцінювання здобувачів освіти