МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ

Illustration

Міжпрофесійна циклова методична комісія спецтехнології та в/н професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», «Електрогагозварник. Рихтувальник кузовів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного. Машиніст крана (кранівник)»

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО І МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ЧЛЕНІВ МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ТА В/Н ПРОФЕСІЙ «ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КАТЕГОРІЯ «С»)», «ЕЛЕКТРОГАГОЗВАРНИК. РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ», «СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КАТЕГОРІЯ «С»). МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО. МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)»

Єдина педагогічна тема міжпрофесійної циклової методичної комісії спецтехнології та в/н: «Упровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання та спеціальних предметів»

 • Прізвище, ім’я, по батькові

  Тема методичної проблеми

  Тема показового уроку/заходу

 • АлексютенкоВолодимир Петрович

  Формування навчально – організаційних умінь та навичок здобувачів освіти засобами відеоінформації

  Показовий захід: «Кращий за професією»

 • Бидловський Сергій Васильович

  Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання

  Показовий урок: «Зварювання стикових з‘єднань багатошаровими швами. Показовий захід: «Кращий з професії «Електрогазозварник»»

 • Верстюк Юрій Олександрович

  Міжпредметні зв‘язки як засіб підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти

  Показовий урок: «Розбирання та складання з‘єднувальних муфт, карданної передачі, гальм та їх силових органів»
  Показовий захід: «Кращий з професії «Автокранівник»»

 • Дема Анатолій Миколайович

  Формування ключових компетенцій учнів з водіння

  Показовий урок: «Удосконалення навичок керування автомобілем на автодромі»
  Показовий захід: «Кращий з професії «Водій автотранспортних засобів категорія «С»»

 • ЗібіцькийЮрій Євгенійович

  Використання ігрових технологій на уроках професійно – теоретичного спрямування


 • Зазанський Віктор Анатолійович

  Впровадження інформаційних засобів навчання в освітній процес

  Показовий урок: «Бурхлива алгебра»

 • Кузнєцова Галина Петрівна

  Упровадження інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання

  Показовий урок: «Спільна робота машиніста крана та стропальника»
  Показовий захід: «Кращий учень з професії «Кранівник»»

 • Кучківський Сергій Петрович

  Упровадження інформаційно–комунікаційних технологій в навчальний процес

  Показовий урок: «Рубання металу»
  Показовий захід: «Кращий з професії «Слюсар»»

 • Михайлюк Максим Іванович

  Упровадження сучасних технологій на уроках виробничого навчання

  Показовий урок: «Монтаж повітряних ліній»
  Показовий захід: «Кращий за професією»»

 • Сміхульський Олександр Іванович

  Формування ключових компетенцій здобувачів освіти з водіння

  Показовий урок: «Удосконалення навичок керування автомобілем на дорогах»
  Показовий захід: «Кращий з професії «Водій автотранспортних засобів категорія «С»»

 • Штойко Едуард Павлович

  Використання проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання

  Показовий урок: «Наплавлення валиків в нижньому положенні на пластини з низьковуглецевої сталі»
  Показовий захід: «Кращий з професії «Електрогазозварник»»

ПЛАН РОБОТИМІЖПРОФЕСІЙНОЇ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ТА В/ННА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Illustration
Illustration
Illustration

Засідання міжпрофесійної циклової методичної комісії спецтехнології та в/н

Засідання №1, 31 серпня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Вибори секретаря МК2. Обговорення плану роботи МК на навчальний рік3. Опрацювання нормативно–правових документів, щодо вивчення та викладання виробничого навчання та спеціальних предметів у 2021 – 2022 н. р.4. Розгляд навчальних поурочно – тематичних планів спеціальних предметів та виробничого навчання5. Розгляд планів роботи майстерень, кабінетів, творчих груп, самоосвіти.6. Розгляд методичних тем, проведення показових уроків, конкурсів за професією, взаємовідвідувань уроків.7. Організація роботи МК щодо реалізації методичної проблеми

Засідання №2, 30 вересня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Опрацювання методичних рекомендацій «Організація дистанційного навчання в школі»
2. Вивчення педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін
3. Про участь в обласному конкурсі «Калейдоскоп педагогічних ідей»
4. Круглий стіл «Мій педагогічний досвід»

Засідання №3, 07 жовтня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обговорення змісту розроблення інструкційно – технологічних карточок, тестових завдань, кросвордів по темах

Засідання №4, 04 листопада 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обговорення та затвердження завдань для директорських контрольних робіт та кваліфікаційних пробних робіт з професії за 1 семестр 2020–2021н.р.
2. Аналіз дистанційного навчання
3. Участь в анкетуванні щодо організації дистанційного та змішаного навчання
4. Участь в мікродослідженні «Упровадження інноваційних форм роботи на уроках виробничого навчання»

Засідання №5, 02 грудня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Підведення підсумків про проведення конкурсів 2. Аналіз дистанційного навчання 3. Аналіз директорських контрольних робіт здобувачів освіти за 1 семестр 2020–2021н.р.4. Обговорення методів та завдань для ліквідації прогалин у знаннях здобувачів освіти5. Про участь закладів та установ освіти області у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»6. Про проведення ІІІ етапу науково–технічного конкурсу «Еко–техно Україна» 7. Обговорення результатів обласного конкурсу «Калейдоскоп педагогічних ідей» в номінації «Кращий квест» 8. Про дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки на уроках виробничого навчання

Засідання №6, 06 січня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Аналіз успішності здобувачів освіти
2. Звіти про проведену методичну роботу за 1 семестр 2021 – 2022 н. р.
3. Обговорення тем творчих робіт випускникам освіти
4. Підготовка матеріалів до проведення Декади методичної комісії

Засідання №7, 03 лютого 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Вивчення досвіду роботи викладачів спеціальних дисциплін Обговорення результатів роботи над методичною проблемою.
2. Проведення Декади методичної комісії спеціальних технологій та виробничого навчання.
3. Інформація на засідання школи педагогічної майстерності: «Міжпредметні зв‘язки уроків виробничого навчання з предметами спеціальних дисциплін»
4. Про участь в обласному конкурсі «ІКТ– цікаво, талановито, креативно»

Засідання №8, 03 березня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Вивчення досвіду роботи викладачів майстрів виробничого навчання Обговорення результатів роботи над методичною проблемою
2. Консультації щодо використання мультимедійних та дистанційних технологій та професійної діяльності
3. Розгляд Детальної програми виробничої практики здобувачам освіти

Засідання №9, 07 квітня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Провести відкрите засідання МК «Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки» (з досвіду роботи членів методичної комісії)
2. Роль навчально–методичного забезпечення в підвищенні ефективності уроків виробничого навчання
3. Розробити тестові завдання для проведення зрізу знань з предмета ПДР
4. Аналіз проведення Декади методичної комісії спеціальних технологій та виробничого навчання

Засідання №10, 05 травня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Розгляд екзаменаційних питань здобувачам освіти I та II курсів
2. Організація роботи по складанню презентацій, написанню опорних конспектів, посібників та інших дидактичних та методичних матеріалів
3. Аналіз кваліфікаційних пробних робіт з професій, завдань і вправ до підсумкової державної атестації та державної кваліфікаційної атестації з професії, директорських контрольних робіт та навчальних досягнень здобувачів освіти у ІІ семестрі 2021 – 2022 н. р.

Засідання №11, 02 червня 2022 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Підготовка методичних напрацювань відповідно до методичної проблеми на внутрішньоліцейну виставку
2. Обговорення результатів роботи методичної комісії в поточному навчальному році (творчий звіт)
3. Обговорення календарного плану роботи методичної комісії спеціальних технологій та виробничого навчання професій у новому навчальному році