Передовий досвід

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Збірник науково – методичних праць «Вісник професійно – технічної освіти Вінниччини»

1. Нечипоренко О. Д. «Організація, підвищення ефективності та популяризація позаурочної роботи з фізики у ПТНЗ» №2, 2012 (висвітлено різні форми позаурочної роботи з фізики).2. Адлер С. М. «Застосування бінарної форми навчання на уроках хімії в ПТНЗ» №3, 2012 (розкрито особливості застосування бінарного підходу на уроках хімії). 3. Морозова Ж. В. «Науково – методичне забезпечення самоосвіти педагогічних працівників у Гніванському професійному ліцеї» №4, 2013 (висвітлено аспекти організації самоосвіти педагогічних працівників). 4. Місюра З. М., Грабовська О. В. «Удосконалення знань учнів шляхом розв’язування професійно – спрямованих задач у ПТНЗ» №4, 2013 (висвітлено особливості розв’язування математичних задач професійного спрямування фахівців за спеціальністю «Конторський службовець (бухгалтерія)». 5. Слободянюк О. В. «Методичні підходи до ґрунтовного засвоєння знань на уроках у ПТНЗ» №3, 2013 (продемонстровано підходи вирішення проблеми ефективного навчання на уроках спеціальних дисциплін на підставі спостережень двадцятирічного педагогічного досвіду роботи). 6. Цимбалюк О. В. «Особливості формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників під час підготовки у Гніванському професійному ліцеї» №5, 2014 (розкрито особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у напрямі формування професійних якостей). 7. Григорук В. А. «Практичні аспекти роботи заступника директора з питань керівництва самоосвітньою діяльністю викладачів ПТНЗ» №5, 2014 (висвітлено особливості практичних аспектів роботи заступника директора з питань керівництва самоосвітою викладачів). 8. Зайчук Т. П. «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках технології швейного виробництва у процесі проблемного навчання» №5, 2014 (висвітлено шляхи вдосконалення процесу підготовки кваліфікованих робітників). 9. Галкіна С. В. «Спільна робота майстра виробничого навчання та батьків у вихованні молоді» №5, 2014 (розглянуто організацію взаємодії і співпраці з родинами учнів). 10. Блонська С. І. «Інноваційні форми проведення занять із матеріалознавства в Гніванському професійному ліцеї» №6, 2014 (висвітлено інноваційні форми роботи на уроках матеріалознавства). 11. Зазанський В. А. «Застосування системи електронного документообігу під час роботи з навчальною документацією» №6, 2014 (розглянуто переваги електронного цифрового підпису в системі документообігу). 12. Морозова Ж. В., Кузнєцова Г. П. «Організація та проведення конкурсу «Кращий учень із професії «Машиніст крана (кранівник)» у ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського» №6, 2014 (розглянуто організацію та проведення конкурсу фахової майстерності професії «Машиніст крана (кранівник)». 13. Непомняща О. О. «Упровадження ігрової технології на уроці виробничого навчання (професія «Закрійник») №6, 2014 (розкрито особливості застосування ігрових технологій на уроках виробничого навчання для учнів, які опановують професію «Закрійник»). 14. Андрієнко К. К. «Інноваційні методи і прийоми роботи на уроках виробничого навчання з професії «Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей» №8, 2015 (висвітлено використання нетрадиційних методів, прийомів роботи на уроках виробничого навчання). 15. Гуменюк С. В., Мельник Л. М. «Педагогічне вирішення проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання» №7, 2015 (висвітлено дидактичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання). 16. Ружицька Н. І., Лавренчук І. А., Московчук Н. С. «Соціально – педагогічна допомога першокурсникам ПТНЗ в адаптації до нових умов навчання» №7, 2015 (висвітлено організаційно – педагогічні умови адаптації першокурсників до процесу навчання в ПТНЗ). 17. Лись Л. І., Морозова Ж. В. «Впровадження інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Штукатур» №8, 2015 (висвітлено використання інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання). 18. Штойко Е. П. «Використання проблемних завдань на уроках виробничого навчання з професії «Електрогазозварник» №8, 2015 (розглянуто досвід роботи щодо впровадження проблемних завдань на уроках виробничого навчання). 19. Морозова Ж. В., Адлер С. М. «Ведення обліку роботи методичних комісій у ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського» №10, 2016 (висвітлено діяльність роботи методичних комісій). 20. Нечипоренко О. Т. «Творчість наших земляків у позакласній та позаурочній роботі» №11, 2017 (висвітлено особливості позакласної та позаурочної роботи в Гніванському професійному ліцеї). 21. Григорук В. А., Морозова Ж. В. «Формування професійної компетентності педагогічних працівників ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського» №12, 2017 (висвітлено досвід сучасних підходів до формування та удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у навчальному закладі). 22. Бринчак Т. М. «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання за професією «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» засобами електронних освітніх ресурсів (обґрунтовано доцільність застосування електронних освітніх ресурсів для підвищення ефективності уроків виробничого навчання). 23. Григорук В. А. «Написання есе на уроках зарубіжної літератури як засіб вираження авторської індивідуальності» №14, 201824. Телячук Н. В., Брицова В. В. «Бінарний урок як практичне відображення інтегральної технології навчання» №14, 2018 25. Слічний Ю. О., Слободянюк О. В. «З досвіду впровадження елементів компетентного підходу при викладанні спеціальних дисциплін у ПТНЗ» №14, 201826. Бидловська С. О., Нечипоренко О. Д., Морозова Ж. В. «Технологія роботи в малих групах на бінарних уроках предметів «Основи захисту Вітчизни» і «Фізики» в ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського»27. Адлер С. М., Місюра З. М. «Виховання учнів засобами позаурочної роботи», №15, 201928. Непомняща О. О. «Методична розробка як успішний проект для проведення відкритого уроку зі спеціальних дисциплін в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, №18, 202029. Московчук Н. С., Морозова Ж. В. «Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими можливостями в системі професійно (професійно-технічної) освіти, №19, 202130. Цимбалюк О. В., Григорук В. А., Морозова Ж. В. «Організація та координування самоосвітньою діяльністю педагогічних працівників у ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського», №21, 202231. Бидловська С. О., Нечипоренко О. Д. «Використання елементів STEAM-освіти в позаурочній роботі в ЗП(ПТ)О «Гніванський професійний ліцей», №22, 2022

IllustrationIllustrationIllustrationIllustration

Журнал «Професійно – технічна освіта»

1. Морозова Ж. В. «Кружляй у вальсі, юносте крилата» №4 (52), 2013 (висвітлено організацію випускного вечора в освітньому закладі).

Газета «Освіта Вінниччини»

1. Адлер С. М., Місюра З. М. «Навчаємося ГРАЮЧИСЬ», №17 (119) (висвітлено різні форми і методи роботи на заняттях та в позаурочний час). 2. Морозова Ж. В., Григорук В. А. «Сторінками історії ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. Малиновського» №23 (573), №24 (574) (висвітлено сторінки становлення освітнього закладу).

IllustrationIllustration

Школа професійної адаптації педагога-початківця

План роботи школи професійної адаптації  на 2017-2018 н. р.

План роботи школи професійної адаптації на 2017-2018 н. р.

План роботи школи професійної адаптації  на 2018-2019 н. р.

План роботи школи професійної адаптації на 2018-2019 н. р.

Положення про наставництво

Положення про наставництво

Список слухачів

Список слухачів

У скриньку молодого педагога

У скриньку молодого педагога

Скарбниця педагогічного досвіду

Каталог напрацювань

Каталог напрацювань

Картка педагогічного досвіду  Кузнєцової Г. П.

Картка педагогічного досвіду Кузнєцової Г. П.

Картка педагогічного досвіду Місюри З. М.

Картка педагогічного досвіду Місюри З. М.

Картка педагогічного досвіду Бендас Л. П.

Картка педагогічного досвіду Бендас Л. П.

Картка педагогічного досвіду Адлер С. М.

Картка педагогічного досвіду Адлер С. М.