МІЖЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНО-ВИХОВНОГО ЦИКЛУ

Illustration

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО І МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ
ЧЛЕНІВ МІЖЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНО-ВИХОВНОГО ЦИКЛУ

Єдина педагогічна тема міжциклової методичної комісії гуманітарного та фізично – виховного циклу: «Формування й розвиток життєвих компетенцій на уроках та позаурочний час шляхом упровадження сучасних педагогічних засобів та інструментів»

 • Прізвище, ім’я, по батькові

  Тема методичної проблеми

  Тема показового уроку/заходу

 • ГригорукВалентина Ананіївна

  Упровадження інноваційних засобів та інструментів з метою підвищення результативності освітнього процесу


 • Кліщ Ігор Анатолійович

  Патріотичне виховання на уроках «Захист України»


 • Ковиженко Вячеслав Вікторович



 • Когутенко Людмила Дмитрівна

  Формування в молодого покоління національно – патріотичних поглядів, життєвих цінностей у виховному процесі


 • Морозова Жанна Володимирівна

  Активізація навчально – пізнавальної діяльності шляхом використання інноваційних засобів та інструментів


 • МідзяновськаЮлія Олександрівна

  Нетрадиційні підходи до вивчення англійської мови


 • Пона Анастасія Юріївна

  Підвищення результативності та якості освітнього процесу на уроках української мови та літератури шляхом використання інноваційних педагогічних засобів та інструментів


 • Привалов Олександр Аркадійович

  Формування здоров’язберігаючої компетентності на уроках фізичної культури


 • Пришляк Ольга Анатоліївна

  Упровадження сучасних технологій – шлях до формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури


 • Чорноус Ірина Миколаївна

  Виховання особистостей здобувачів освіти з використанням сучасних комунікацій


ПЛАН РОБОТИМІЖЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНО – ВИХОВНОГО ЦИКЛУНА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Illustration
Illustration
Illustration

Засідання міжциклової методичної комісії гуманітарного та фізично – виховного циклу

Засідання №1, 31 серпня 2021 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2021 – 2022 навчальний рік
2. Обговорення нової теми ММК
3. Вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2021 – 2022 навчальний рік
4. Розгляд пакету навчально-плануючої документації
5. Надання інформації щодо показових уроків / заходів на 2021 – 2022 н. р. та матеріалів за попередній навчальний рік.
6. Участь в конкурсах «ІКТ: цікаво, креативно, творчо», «Інноватика в сучасній освіті – 2021»

Засідання №2, 16 вересня 2021 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Ознайомлення з датами засідань міжциклової методичної комісії гуманітарного та фізично – виховного циклу
2. Інформація щодо курсу «Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти»
3. Інформація щодо Всеукраїнського вебінару на тему «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час викладання предметів загальноосвітнього циклу»
4. Обговорення показових заходів

Засідання №3, 21 жовтня 2021 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Розгляд та погодження конкурсних та олімпіадних завдань на 2021 – 2022 навчальний рік.
2. Розгляд та погодження пакету самостійних та контрольних робіт із загальноосвітніх предметів для І – ІІІ курсів.
3. Аналіз діагностичних контрольних робіт І курсу за базову середню освіту груп
4. Затвердження плану декади на 2021 – 2022 н. р.
5. Обговорення показових заходів / уроків.

Засідання №0, 00 місяць 202_ р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. 

Засідання №0, 00 місяць 202_ р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Засідання №0, 00 місяць 202_ р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Засідання №0, 00 лютого 202_ р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

ПЛАН ДЕКАДИМІЖЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНО – ВИХОВНОГО ЦИКЛУ НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Illustration
Illustration