Атестація працівників

НОРМАТИВНА БАЗА З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Illustration

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Illustration

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Illustration

Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників

Illustration

Про затвердження Положення сертифікації педагогічних працівників

Illustration

Закон України «Про освіту»

Illustration

Закон України«Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Атестація педагогічних працівників ліцею 

Атестація педагогічних працівників ліцею – це комплексна оцінка професійної діяльності на визначення його відповідності обійманій посаді, рівню кваліфікації, складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. При вивченні професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується (п.3.3 Типового положення) передбачені вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. 

ПЕРЕЛІК ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ на присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 12 тарифний розряд

  ● Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)● Творчий звіт «Від атестації до атестації»● Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)● Доповіді на педагогічну тематику (не менше трьох)● Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше трьох)● Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше трьох)● Розробка дидактичних матеріалів (не менше трьох)● Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше трьох)● Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», 13 тарифний розряд

  ● Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)● Творчий звіт «Від атестації до атестації»● Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)● Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)● Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше п’яти)● Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)● Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)● Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)● Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)

 • Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 14 тарифний розряд

  ● Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)● Творчий звіт «Від атестації до атестації»● Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)● Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)● Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше п’яти)● Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)● Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)● Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)● Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)● Розробка методичних рекомендацій, розроблених відповідно до поставленої проблеми.

 • Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»

  ● Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)● Творчий звіт «Від атестації до атестації»● Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)● Доповіді на педагогічну тематику (не менше трьох)● Розробка відкритих уроків з виробничого навчання з використанням інноваційних технологій (не менше трьох)● Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше трьох)● Розробка дидактичних матеріалів (не менше трьох)● Розробка наочних матеріалів, виконаних в міжатестаційний період (не менше трьох)● Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)● Звіт про працевлаштування випускників

 • Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

  ● Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)● Творчий звіт «Від атестації до атестації»● Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)● Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)● Розробка відкритих уроків з виробничого навчання з використанням інноваційних технологій (не менше п’яти)● Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)● Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)● Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)● Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з виробничого навчання● Звіт про працевлаштування випускників● Розробки методичних рекомендацій, рецензованих установами вищого рівня (відповідно до поставленої проблеми)

Illustration

Атестаційна комісія на 2023 - 2024 н. р.

Цимбалюк Ольга Віталіївна - директор, голова атестаційної комісії;Григорук Валентина Ананіївна - заступник директора з НВР, заступник голови атестаційної комісії;Морозова Жанна Володимирівна - методист, секретар атестаційної комісії;Пришляк Ольга Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи;Михайлюк Максим Іванович - старший майстер;Адлер Світлана Михайлівна - викладач, голова методичної комісії природничо-математичного циклу, голова первинної профспілкової організації;Місюра Зоя Миколаївна – викладач, представник первинної профспілкової організації

Illustration

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОДНА ШПАРГАЛКА ЗАМІСТЬ 1000 ЗАПИТАНЬ

Illustration

ПЛАН ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА 2023 - 2024 н. р.

Illustration

ПЛАН-ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ АТЕСТАЦІЇНА 2023 2024 н. р.

Illustration

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ

Illustration

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

Illustration

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

Список педагогічних працівників ЗП(ПТ)О «Гніванський професійний ліцей»,які будуть атестуватися в 2023 – 2024 н. р.

Список ПП на атестацію_1
Список ПП на атестацію_2
Список ПП на атестацію_3
Illustration

Етапи роботи при проходженні атестації

Illustration
  Скласти і затвердити індивідуальний графік проходження атестації - вересень.
  Проаналізувати роботу в міжатестаційний період. Скласти його звіт - лютий.
  Підготувати творчий звіт-презентацію «Грані майстерності» на педагогічну раду - березень.
  Узагальнити матеріали педагогічного досвіду у папку-накопичувач «Портфоліо» (при присвоєнні вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань - опис за темою досвіду роботи до 10 сторінок друкованого тексту формату А-4, світлини та відеоматеріали за темою досвіду. Папка з педагогічного досвіду роботи має містити паперові та електронні носії. Перелік педагогічних досягнень ормується відповідно до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. 

Перелік і зміст документів для атестації педагогічних працівників

● Заява на атестацію● Ксерокопії: - посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації - грамоти, нагороди, дипломи● Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.● Матеріали проведених відкритих уроків, їх кількість відповідно кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), позаурочних заходів.● Матеріали про участь у методичній роботі.● Матеріали участі у декадах методичної комісії.● Опис досвіду роботи. ● Матеріали публікацій у фахових виданнях.● Дидактичні матеріали відповідно до проблеми. ● Фото та відеоматеріали.● Навчально-методичне забезпечення (напрацювання за п’ять років).● Поширення перспективного педагогічного досвіду в ПТНЗ області («спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання).● Участь в роботі обласних секцій, семінарів, конкурсів, тощо. ● Участь у виставках «Інноватика в освіті України», «Сучасні навчальні заклади» («спеціаліст вищої категорії», педагогічні звання).

Illustration