Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

КОРОТКО ПРО ПРОФЕСІЮ

Слюсар з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного. Машиніст крана (кранівник) - це сучасна професія, яка дарує стабільність сьогодні, впевненість у завтра, успішність - завжди.

Слюсар з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів

Слюсар знає та застосовує у діяльності: основні відомості про загальну будову автомобілів; порядок складання простих складових одиниць; прийоми...

 • Читати більше

  ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів; способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пнемо-інструментом і електроінструментом; основні відомості про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології обробки металів у обсязі виконуваної роботи; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

Водій знає та застосовує у діяльності: законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення...

 • Читати більше

  ... пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії "C" та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Машиніст крана автомобільного

Машиніст крана автомобільного знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики крана; основи...

 • Читати більше

  технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги до якості робіт; правила дорожнього та приоб’єктного руху, встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст крана (кранівник) знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються; способи визначення маси...

 • Читати більше

  ... вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження стелажів продукцією згідно з установленою номенклатурою і спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи

Навчальна лабораторія

Для здійснення освітнього процесу за інтегрованими спеціальностями "Слюсар з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного. Машиніст крана (кранівник)" у Гніванському професійному ліцеї створено навчальну лабораторію, що відповідає Державним стандартам у сфері професійної підготовки. Вона повністю укомплектована робочими місцями учнів та майстрів виробничого навчання та відповідним комплексно-методичним забезпеченням, яке своєчасно оновлюється та поповнюється. Також відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальним програмам, що дозволяє успішно здійснювати навчально-виховний процес.
В лабораторії розроблений паспорт КМЗ професії, який коригується та доповнюється новими розробками, використанням нових технологій та нормативних документів. Розроблені і систематизовані тематичні та поурочні папки з дидактичними матеріалами.
Технічне оснащення лабораторії дає змогу відпрацювати всі теми згідно навчальних планів і програм. Лабораторія забезпечена основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами.

Фото з освітнього процесу

Illustration

Фрагмент виробничого навчанняза професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

Illustration

Фрагмент виробничого навчанняза професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

Illustration

Фрагмент виробничого навчанняза професією "Машиніст крана автомобільного"

Illustration

Фрагмент виробничого навчанняза професією "Машиніст крана (кранівник)"

Illustration

Фрагмент уроку спецдисципліниза професією "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

Illustration

Фрагмент виробничого навчанняза професією "Машиніст крана (кранівник)"

Відео-буклет про професію