Атестація працівників

Illustration

Атестаційна комісія

Цимбалюк Ольга Віталіївна - директор, голова атестаційної комісії;Григорук Валентина Ананіївна - заступник директора з навчальної роботи;Пришляк Ольга Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи;Михайлюк Максим Іванович - старший майстер;Адлер Світлана Михайлівна - голова профспілкового комітету;Морозова Жанна Володимирівна - методист;Місюра Зоя Миколаївна - секретар атестаційної комісії.

Illustration

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОДНА ШПАРГАЛКА ЗАМІСТЬ 1000 ЗАПИТАНЬ

Illustration

ПЛАН ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА 2020 - 2021 н. р.

Illustration

ПЛАН ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА 2021 - 2022 н. р.

Illustration

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА 2020 – 2021 н. р.

Illustration

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА 2021 – 2022 н. р.

Illustration

ПЛАН-ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Атестація педагогічних працівників ліцею 

Атестація педагогічних працівників ліцею – це комплексна оцінка професійної діяльності на визначення його відповідності обійманій посаді, рівню кваліфікації, складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. При вивченні професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується (п.3.3 Типового положення) передбачені вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. 

ПЕРЕЛІК ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ на присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників

Illustration

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 12 тарифний розряд

  Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)
  Творчий звіт «Від атестації до атестації»
  Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)
  Доповіді на педагогічну тематику (не менше трьох)
  Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше трьох)
  Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше трьох)
  Розробка дидактичних матеріалів (не менше трьох)
  Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше трьох)
  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)
Illustration

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», 13 тарифний розряд

  Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)
  Творчий звіт «Від атестації до атестації»
  Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)
  Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)
  Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше п’яти)
  Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)
  Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)
  Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)
  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)
Illustration

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 14 тарифний розряд

  Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)
  Творчий звіт «Від атестації до атестації»
  Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)
  Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)
  Розробка відкритих уроків з використанням інноваційних технологій(не менше п’яти)
  Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)
  Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)
  Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)
  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)
  Розробка методичних рекомендацій, розроблених відповідно до поставленої проблеми.
Illustration

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»

  Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)
  Творчий звіт «Від атестації до атестації»
  Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)
  Доповіді на педагогічну тематику (не менше трьох)
  Розробка відкритих уроків з виробничого навчання з використанням інноваційних технологій (не менше трьох)
  Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше трьох)
  Розробка дидактичних матеріалів (не менше трьох)
  Розробка наочних матеріалів, виконаних в міжатестаційний період (не менше трьох)
  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни (предмет)
  Звіт про працевлаштування випускників
Illustration

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

  Анотація досвіду (відповідно до поставленої проблеми)
  Творчий звіт «Від атестації до атестації»
  Індивідуальний план самоосвіти в міжатестаційний період (відповідно до поставленої проблеми)
  Доповіді на педагогічну тематику (не менше п’яти)
  Розробка відкритих уроків з виробничого навчання з використанням інноваційних технологій (не менше п’яти)
  Розробка відкритих позаурочних заходів (не менше п’яти)
  Розробка дидактичних матеріалів (не менше п’яти)
  Розробка наочностей, виконаних в міжатестаційний період (не менше п’яти)
  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з виробничого навчання
  Звіт про працевлаштування випускників
  Розробки методичних рекомендацій, рецензованих установами вищого рівня (відповідно до поставленої проблеми)
Illustration

Етапи роботи при проходженні атестації

Illustration
  Скласти і затвердити індивідуальний графік проходження атестації - вересень.
  Проаналізувати роботу в міжатестаційний період. Скласти його звіт - лютий.
  Підготувати творчий звіт-презентацію «Грані майстерності» на педагогічну раду - березень.
  Узагальнити матеріали педагогічного досвіду у папку-накопичувач «Портфоліо» (при присвоєнні вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань - опис за темою досвіду роботи до 10 сторінок друкованого тексту формату А-4, світлини та відеоматеріали за темою досвіду. Папка з педагогічного досвіду роботи має містити паперові та електронні носії. Перелік педагогічних досягнень ормується відповідно до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. 

Перелік і зміст документів для атестації педагогічних працівників

● Заява на атестацію● Ксерокопії: - посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації - грамоти, нагороди, дипломи● Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.● Матеріали проведених відкритих уроків, їх кількість відповідно кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), позаурочних заходів.● Матеріали про участь у методичній роботі.● Матеріали участі у декадах методичної комісії.● Опис досвіду роботи. ● Матеріали публікацій у фахових виданнях.● Дидактичні матеріали відповідно до проблеми. ● Фото та відеоматеріали.● Навчально-методичне забезпечення (напрацювання за п’ять років).● Поширення перспективного педагогічного досвіду в ПТНЗ області («спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання).● Участь в роботі обласних секцій, семінарів, конкурсів, тощо. ● Участь у виставках «Інноватика в освіті України», «Сучасні навчальні заклади» («спеціаліст вищої категорії», педагогічні звання).

Illustration

НОРМАТИВНА БАЗА З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Illustration

Наказ Міністерства освіти і науки України №930 від 06 жовтня 2010 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Illustration

Постанова КМУ №1109 від 23.12. 2015р. «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

Illustration

Лист МОН №1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»

Illustration

Постанова КМУ №1190 від 27 грудня 2018 року «Про затвердження Положення сертифікації педагогічних працівників»

Illustration

Закон України від 05.09.2017№ 2145-VІІІ «Про освіту»

Illustration

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту»